logotyp
XL-BYGG Lundgrens

FALLSKYDD

Se till att dina medarbetare har utbildning och kunskap och tillgång till utrustning för höga höjder.

Enligt den europeiska lagstiftningen måste arbetsgivaren tillhandahålla fallskydd för alla personer som arbetar på en höjd där fallrisk föreligger. Det handlar om att rädda liv. En person dör varje dag på grund av fall från hög höjd. Se till att dina medarbetare har utbildning och kunskap och tillgång till utrustning för höga höjder (över två meter). Genom denna utbildning ger vi dig och dina kollegor rätt förutsättningar och rätt kunskap. Läs mer på AFS 2001:3.

 

Målgrupp:

Alla personer som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning ska visa om det behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten.

 

Kursinnehåll:

Lagar och föreskrifter

Riskbedömning och analyser

CE märkning

Personligt fallskydd

Helselar

Stödbälten

Planering av arbetet

Förankringspunkter

Rep och glidlås

Falldämpare

Fallskyddslösningar

Infästning

Fallfaktor

Fri höjd

Förvaring

Skötsel och underhåll

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

 

Efter kursen:

Eleven skall känna till risker säkerhet och tilllämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ocH rekommendationer. Eleven skall också känna till hur det personliga fallskyddet skall användas.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 4 timmar teori med praktik.

 

Kursen följer EU direktiv 89/656/CEE och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3, AFS 1981:14 och 2001:3.