logotyp
XL-BYGG Lundgrens

BULTPISTOL

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare har tillräckliga färdigheter i detta arbete samt känna till riskerna, skötsel och lämpliga arbetsmetoder.

Brott mot föreskrifterna kan leda till böter. AFS 2001:3, 2006:4.

Målgrupp:

Byggarbetare, entreprenad, VVS-installatörer,

Elinstallatörer, industri och lantbruk.

 

Kursinnehåll:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete med bultpistol

Riskbedömning

Personligt skydd

Säkerhetsåtgärder

Funktion och användning

Märkning

Skötsel och underhåll

Ammunition och fästdon

 

Efter kursen:

Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljöverkets bestämmelser för arbete med bultpistol. (Krut- eller gasdrivna fastsättningsverktyg). Eleven ska känna till risker och skyddsåtgärder. Eleven ska känna till hur en bultpistol ska användas.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 4 timmar.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad.

 

Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets regler och anvisningar, AFS 1984:2, 1984:3, 1999:3, 2006:4.