logotyp
XL-BYGG Lundgrens

ARBETSPLATTFORMAR/ BOMLIFT & SAXLIFT

Den som använder en lift skall vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Enligt Arbetsmiljölagen 2006:4 skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. Läs mer på AFS 2006:6.

 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till alla som är handhavare av liftar samt arbetsledare och skyddsombud.

 

Kursinnehåll:

Lagar och föreskrifter

Arbetsgivarens ansvar

Arbetstagarens ansvar

Lifttyper

Konstruktion

Underhåll, daglig tillsyn, besiktning

Säkerhetsåtgärder

Fallskydd

 

Efter kursen:

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljöverkets bestämmelser vid arbete med mobila arbetsplattformar. Eleven skall också känna till vilka risker som finns vid manövrering av liftar.

 

Bokning: Anmälan sker till din säljare eller i butik alt. skicka ett mail till charlotta@lundgrens.xlbygg.se. Anmälan är bindande.

Kurstid: 4 timmar teori och 4 timmar praktik.

Bevis: Kompetensbevis med foto erhålles när kursen är avslutad.

 

Vår utbildning följer Lift Utbildnings Rådet LURs liftläroplan LLP enligt SS-ISO 188878.2004.