logotyp
XL-BYGG Lundgrens

UTBILDNING

Vi erbjuder dig och ditt företag olika branschanpassade utbildningar. Detta är en viktig del i vårt kunderbjudande och vårt säkerhetsarbete. Säkerhet kommer bl.a. från rätt produkter, rätt utbildning och rätt inställning. Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser. Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas rekommenderade kursplaner. Godkänd elev får ett kompetensbevis med foto.

Vi erbjuder nedan utbildningar:

ARBETSPLATTFORMAR/BOMLIFT OCH SAXLIFT

BULTPISTOL

FALLSKYDD

HETA ARBETEN

HLR OCH GRUNDLÄGGANDE OLYCKSHANTERING

SÄKRA LYFT

STÄLLNINGSBYGGNAD

STÄLLNINGSBYGGNAD FORTS.

TRAVERS

TRUCKFÖRARKURS ENL. TLP 10

  

ANMÄLAN: Anmäl ditt intresse till charlotta@lundgrens.xlbygg.se

Läs mer om varje kursinnehåll här nedan:

 

 • BULTPISTOL

  Arbetsgivare ska se till att arbetstagare har tillräckliga färdigheter i detta arbete samt känna till riskerna, skötsel och lämpliga arbetsmetoder.

 • FALLSKYDD

  Se till att dina medarbetare har utbildning och kunskap och tillgång till utrustning för höga höjder.

 • HETA ARBETEN

  Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig med återkommande arbetsuppgift att utfärda tillstånd för heta arbeten ska vara behörig, det vill säga genomgått utbildning för uppgiften.

 • SÄKRA LYFT, LYFTUTBILDNING

  Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning.

 • STÄLLNINGSBYGGNAD nybörjare

  Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete.

 • TRAVERS

  I AFS 2006:6 föreskrivs att: den som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper.