logotyp
XL-BYGG Luleå Notviken
Öppettider

Altan och trall

Med oss får du alltid den gamla hederliga svenska trättraditionen på köpet. Vi på XL-BYGG har faktiskt flest träexperter i landet. Som lokala bygghandlare, sprungna ur de gamla tidernas brädgårdar – inte sällan med över 100 års erfarenhet på din ort – så vet vi vad du behöver beroende på var i landet du är. Kom till oss och ta hjälp av våra bollplank som hjälper dig med ditt projekt.

Vad ska man tänka på vid altanbygge? 

Fundera på utseende samt när och hur altanen ska användas och redan från början hur en eventuell framtida tillbyggnad ska göras. Det kan gälla en utbyggnad i vinkel eller en del under tak. Var altanen placeras beror alltså på en kombination av flera faktorer. Vill du ha tillgång till den från tidig vår till sen höst kan du glasa in och lägga på ett altantak med möjlighet att skjuta dörrarna åt sidan. Eftersom altanen är en utvidgning av husets vistelseyta ska man tänka på att förbindelsen inne – ute fungerar bra.  Solfaktorn är också viktig, övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol. Vindskydd och insynsskydd är också något att ha i beaktning. Ett alternativ är att bygga en altan i olika väderstreck. Och tänk på att bygga en rejäl konstruktion samt vara noggrann och inte snåla med ytan på altanen.

Altan_tillbehör_3_jpg

En altan på plintar över mark bygger man till exempel om husgrunden är hög eller om marken är sluttande. För en uteplats som ligger i marknivå krävs inget bygglov. I de flesta fall behövs heller inget bygglov om du ska bygga en altan utan tak även om den byggs med plintar. Det beror på att praxis efter tidigare rättsfall har definierat ”marknivå” hela 1.2m upp i luften. Men vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt, gränsen är ofta 0,6m. Det är därför rekommenderat att kolla med byggnadsnämnden vad som gäller i din kommun. Tänk dock på att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15kvm och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5m.

Trallvirke

Det finns en hel del alternativ när det gäller trall och alla är ungefär lika goda. Om du lägger samma trall under tak och bar himmel bör du tänka på att materialet utvecklas olika. Under bar himmel utsätts träet för sol och regn vilket gör att det kommer få en annan nyans än den del som är under tak. Skyddar du trallen så funkar de flesta utmärkt utomhus och de håller längre. 

Köp inte trallvirke - Köp en uteplats

Ska man välja en ”budgettrall” eller en finare med färre kvistar och som håller längre? Valet är enkelt. I alla fall om man frågar oss på XL-BYGG. Tryckimpregnerat virke finns i flera olika dimensioner och kvalitetsklasser – allt från budget till högre kvalitet. Går man endast på löpmeterpriset och "budgettrall" verkar dimensionen 22x95 mm vara mycket billigare. Men, ju tunnare tralldäck du väljer, desto mer ökar åtgången av stödreglar, beslag, skruv och arbetstid. För den vanligaste dimensionen 28x120 mm rekommenderar vi trallvirke av högre kvalitet. Då får du ett virke med finare trästruktur och färre fel som man annars kan bli besviken över i efterhand. Och en uteplats på ca 30kvm kostar bara någon eller några tusenlappar mer – man får det man betalar för helt enkelt.

Allt virke sorteras i olika kvaliteter

Kvaliteten på virke bestäms genom visuell sortering, vanligen på sågverket. Man tittar efter saker som kan försämra hållbarheten, till exempel deformationer, sprickor, kvistar och vresved. Enligt standarden för handelssortering, SS-EN 1611-1, så görs sorteringen på exempelvis trallvirke på alla sidorna. Sorterna kallas då för G4. Sortbeteckningarna följs av en siffra som anger virkets kvalitet, 0–4, med 0 som högsta kvalitet. En sort kan då få beteckningen G4-1, vilket innebär en 4-sidig visuell sortering av typiskt byggvirke i hög kvalité, ex. vår XLENT trall.

5762745e03605.png

Tryckimpregnerat virke håller längre

Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft än obehandlat virke, vilket ger längre livslängd och minskar risken för angrepp av rötsvampar och insekter. Tryckimprengerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR-klasser (texten nedan är tagen från Svenska Träskyddsföreningens NTR-Standard). 

NTR/M: är avsett att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina träskadegörare, t.ex. skeppsmask, samt i konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar eller för vilka man ställer. Exempel på användningsområden är kajanläggningar, grundpålar och kyltorn.

NTR/A: är avsett att användas för virke i markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark, där man har en betydande risk för rötangrepp. Exempel på användningsområden är ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar samt trall i direkt markkontakt.

NTR/AB: är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark. Exempel på användningsområden är staket och vindskivor.

NTR/B: Trä impregnerat enligt klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar. Standarden tar hänsyn till att det kemiska träskyddet ska utformas efter risken för biologiska angrepp som man kan räkna med att träet kommer att utsättas för i sin slutliga användningsmiljö.

Välj tryckimpregnerat för uteplatsen

Ett virke med impregnering ökar träets motståndskraft mot träförstörande organismer som kan skada din uteplats. Tryckimpregnerat virke finns i flera olika dimensioner och kvalitetsklasser – från budget till mer noga utvald sortering, som vi rekommenderar. Vi på XL-BYGG flera kvalitetsnivåer där vi rekomenderar vår XLENT trall.

Tryckimpregnerad_trall_xlent_jpg

XLENT trall: Detta är den absolut finaste trallen vi kan erbjuda. Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis invändigt massivt furugolv och lister. Noga utvald genom sortering i flera led. Färre och friskare kvistar och utskuret från trädets allra bästa delar för maximal användarvänlighet och funktionalitet. NTR.klass AB, sortering G4-1 med få inslag av 2. Pris/lpm. 28 x120 mm. 

Tillbehör

Vad behövs utöver själva trallvirket?

Plintar eller plattor på mark samt regelverk till konstruktionen, ramverket. Du behöver också balkskor, spikbleck, vinkeljärn och beslagsskruv till infästning. Sedan väljer du trallskruv för ditt tralldäck.

Vilka verktyg bör man ha?

Kap- och geringssåg eller fogsvans, skruvdragare (gärna med dubbla batterier) eller hammare samt bits, tumstock, penna, vinkelhake, vattenpass, kniv, linor och eventuellt en grävspade. 

Rätt trallskruv gör halva jobbet 

Vår rostskyddsbehandlade och typgodkända trallskruv har skärande borrspets, snedställda och längsgående skär mellan gängorna, vilket ger dig minskad risk för sprickor i trä, lägre moment vid idragning och minskad iskruvningstid. Skruva ner skruven 1–2 mm under brädans yta.

Rekommenderad skruvlängd vid olika tralltjocklekar.

22 mm = 41 mm skruv

28 mm = 57 mm skruv

34 mm = 75 mm skruv

En altan består av tre delar 

864x190_altan_grund_jpg

Stödpunkterna

Stödpunkterna kan gjutas fast eller så grävs färdiga betongplintar ned. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver.

Tralldäcket

De vanligaste storlekarna på trallvirket är 22x95 mm, 28x120 mm och 34x145 mm. 22x95 mm blir något billigare, men mer arbetskrävande och risken för en svajig altan är större. Väljer du 28x120 mm, får du en mer traditionell altan. Vill du ha en extra stabil och rejäl altan väljer du 34x145 mm.

Lägg med distans, även när virket är vått

Många lägger trallbrädorna dikt an mot varandra om virket är blött, i tron om att värmen kommer att torka isär brädorna. Det skapar ofta problem. Väldigt sällan är virket genomvått, vilket du ser när brädan kapas. Virket kommer alltså att dra åt sig mer fukt och vatten under de blöta årstiderna höst och vinter, än vad brädan dragit åt sig vid själva läggningstillfället. Virket kommer alltså att svälla ännu mer.

Ingen distans, ingen hållbar trall

Saknas distans kommer trallbrädorna att tvingas uppåt och det är stor risk för skruvbrott. Regelverket under trallen drar också åt sig fukt och då reglarna ligger på tvären mot trallen, skapas en rörelse som går åt motsatt håll. Lägg därför alltid med distans på minst ett par millimeter för att ha en buffert av plats som ger utrymme för kommande expansion.

Ramverket - håll dig till regelverket

Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är: 

45x145 mm – ca 150-200 cm 

45x170 mm – ca 180-260 cm 

45x195 mm – ca 210-300 cm 

Mellan reglarna monteras stödreglar för trallvirket ex. 45x95 mm, som enklast monteras med en balksko. Regeln kan också placeras direkt på bärlinor om höjden på din altan tillåter det. Och istället för stödreglar kan du välja att endast ha bärlinor hela vägen.

Våra vanligaste altanmaterial

Dagens tralltyper finns i en mängd olika kvaliteter. Du kan välja mellan funktion, utseende och underhåll. För att du inte ska gå vilse i trallskogen har vi här sammanställt de vanligaste altanmaterialen som du hittar på XL-BYGG.

Tryckimpregnerad trall (grön)

Sveriges populäraste trall. Det självklara valet för dig som inte vill lägga ner mycket pengar och tid på underhåll. Praktiskt och passar i de flesta miljöer. Tryckimpregnerad trall får med tiden en grå patina. På marknaden finns olika kvaliteter så satsa på en premiumtrall - vår XLENT trall, med mindre kvistar, det tjänar du på i längden. Tryckimpregnerad trall finns även i brunt och i rillat utförande . Dessa varianter är lite dyrare.

Altan_tryckimpregnerat_png

Sibirisk lärk

En stark tvåa bland populära val och utmanare till den traditionella tryckimpregnerade trallen. Ett elegant och ekologiskt alternativ med hög slitstyrka. Det är de höga andelarna av harts och syror i kombination med det karga klimatet som ger materialet dess unika egenskaper. Ett miljövänligt alternativ med god naturlig beständighet som kostar lite mer än tryckimpregnerad trall. Värt att nämna är att sibirisk lärk bör monteras med större expansionsutrymme. 

Altan_Sibirisk-lärk_png

Cumaru

Ett mycket hårt och slitstarkt ädelträ som lämpar sig bra för utomhusbruk. Har en rödaktig ton som bevaras bra om du oljar regelbundet. Utan oljning får cumaru en silvergrå nyans som kräver minimalt med underhåll. Materialet har ett naturligt skydd mot svamp och röta. Därför är det många som väljer att lägga cumaru i poolområden. Priset ligger i det övre segmentet men å andra sidan får du ett trallgolv som håller i många år.

5767ce933e8e3.png

Thermowood

Ett samlingsbegrepp för träslag som får sina egenskaper genom att behandlas genom uppvärmning och i vissa fall ånga. Vanligast är ask och furu, alla träslag som behandlas på det här sättet blir brunare. En nyans som bevaras med oljning. Furu, och ibland gran, är ofta kvistrik, vilket vissa tycker ger en tilltalande och levande finish. Ask är i princip kvistren. Om du inte underhåller med olja kommer träet att anta en gråare ton med åren. Det är formstabilt och har lägre vikt än vanligt trä. Ett bra miljövänligt och Svanenmärkt alternativ men snäppet över sibirisk lärk i pris. 

5767b89369a6d.png 

Organowood

Den nya generationens träskyddsmedel. Miljövänligt med både flam- och rötskydd och utan giftiga tungmetaller. Istället för att ta död på svamp skapar Organowood en fysisk barriär som hindrar svampen från att kalasa på virket. Skyddet finns att köpa på burk men också i form av modifierat virke som är behandlat med samma metod. Trallvirket är av svensk furu och finns i olika nyanser. Virket har en hård yta och kommer med en 10-årig rötskyddsgaranti.

5767cdf999c6a.png 

Bangkirai 

För dig som önskar ett högkvalitativt terassgolv i kvistrent utförande med lång hållbarhet och äkta träkänsla är Bangkirai perfekt. Det är ett vackert, slitstarkt och hållbart träslag från Indonesien och Malaysia. Träet varierar i färg mellan ljusbrunt, ljusgult och mellanbrunt. Klarar sig utomhus, utan ytbehandling och är därför ett bra val för dig som önskar minimalt underhåll. 

Altan_Bangkirai_png

 

13 korta tips som ger resultat!

 • Ju tätare mellan stödreglarna, desto stabilare däck.
 • Gå på helheten, inte bara på löpmeterpris.
 • Ha rätt skruvlängd.
 • Lämna 3-5 mm mellanrum mellan brädorna (använd ett utvik ifrån meterstocken eller bladet från en kniv för att få ett ”lagomt stort avstånd).
 • Däcket ska luta lätt utåt, så att regn och smältande snö rinner undan lättare.
 • Mät diagonalerna i ramverket, så att vinklarna blir rätt.
 • Ta hänsyn till centrummåttet mellan reglarna när du väljer längd på trallvirket, så minimerar du spillet.
 • Ha en kraftfull skruvdragare med dubbla batterier.
 • Ha kvalitetsbits, så blir skruvarbetet lättare.
 • Snörslå för att säkerställa att du linjerar rätt.
 • Spara på knäskålarna med knäskydd och använd montagehandskar.
 • Spillbitar ska hanteras enligt din kommuns anvisningar.
 • Mät alltid två gånger och såga en gång.