logotyp
XL-BYGG Luleå

Elektronisk personalliggare

Nyhetsbild_863x323_1time_personal_jpg

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare på projekt där byggherren är en juridisk person och där projektet förväntas omsätta minst fyra basbelopp. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats. Det är byggherrens ansvar att tillhandahålla en personalliggare men som entreprenör är det ditt ansvar att hålla den uppdaterad.

För att du enkelt ska kunna ta över ansvaret för personliggaren har vi tagit fram en enkel och lättarbetad personalliggare till förmånliga villkor. Du betalar 649 kr/månaden för upp till 40 användare. Ingen bindningstid och dina eventuella underentreprenörer kan koppla på sig utan kostnad. Som proffskund hos XL-BYGG har du ett än förmånligare pris, nämligen endast 325 kr/månad.

Läs mer om vår personalliggare, du har alltid sju dagar att gratis testa personalliggaren och dess funktioner.

Mer information om den nya lagen

Ta del av presentationen från ett seminarium anordnat av skatteverket, där kan du läsa vad du som entreprenör ska tänka på, vad som är byggherrens ansvar, hur anmälan ska göras och de sanktioner du kan straffas med. 

Anmäl byggarbetsplats

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Det gör du enklast i tjänsten "personalliggare, bygg" på skatteverkets hemsida.

Läs här om vad du som byggherre har för skyldigheter. 

Läs här om vad du som entreprenör har för skyldigheter.

Undantag för kravet om att föra personalliggare gäller:

• Privatperson som beställer/bygger för eget bruk. Oavsett belopp och antal entreprenörer.

• Alla byggen där kostnaderna för arbete och material understiger fyra prisbasbelopp exklusive moms – för 2016 gäller 177 200 kr.