logotyp
XL-BYGG Kungsbacka

Fixa fuktskadan

Undvik fukt till varje pris.

Idag både duschar och badar vi mer än vad vi gjorde förr i tiden, vilket ökar risken för fuktskador. Våra hus är också mer täta för att behålla värmen. En kontrollerad ventilation, som ger luften god kvalitet och samtidigt kontrollerar luftflödena i huset, är ett sätt att förebygga problem. Här listar vi olika sätt att hitta orsaken till en eventuell fuktskada på dina golv och väggar. 

 

Olika fuktkällor

Ett golv utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är en del av fuktkällorna. Fukt kan också komma från inneluften eller genom läckage av regn från ytterväggen. Byggfukt är en annan stor fuktkälla som kan ställa till med stora problem, eftersom den tar lång tid att torka ut.

 

Ligger isoleringen över eller under golvet?

Om isoleringen ligger över eller under golvet konstaterar du genom att titta vid trösklar, diskbänk eller andra genomföringar. Ofta går det också att lukta sig till fukten som finns i golvet och/eller väggarna. Kontakta din närmaste XL-BYGG för fler tips och råd när det gäller fuktskydd och fuktskador.

 

Här följer några troliga orsaker till att du känner lukt från väggar och golv i din bostad: 

Scenario 1

Det kommer upp fukt underifrån, eller så finns det byggfukt kvar i betongplattan. Det finns samtidigt träreglar eller dylikt på betongen utan fuktspärr mellan.

Hitta orsaken

För att konstatera fukten kan du lukta vid trösklar, genomföringar och liknande, eller ta upp ett hål i golvet i t ex klädkammaren (bäst under augusti, september eller oktober).

Reparation

Riv ut det skadade och luktande materialet. Fungicidbehandla med Boracol eller likvärdigt (anlita saneringsman). Lägg en luftspaltbildande fuktspärr eller likvärdigt underst. Lägg nytt golv. Om väggar av trä, eller andra träkonstruktioner, står direkt på betonggolvet rekommenderar vi dig att kontakta en sakkunnig.

Scenario 2

Det ligger kvar organiskt material på plattan, typ sågspån, virkesrester mm. Även ingjutna träreglar är kvarlämnat organiskt material. I organiskt material kan det bildas mögel.

Hitta orsaken

Lukten kommer från golvet, vid trösklar, genomföringar, golvlister eller liknande. Du kan också ta upp ett hål i golvet i t ex klädkammaren (bäst under augusti, september eller oktober). 

Reparation

Riv ut golvet och det luktande materialet. Rengör betongytan noga. Fungicidbehandla med Boracol eller likvärdigt (anlita saneringsman). Lägg en luftspaltbildande fuktspärr eller likvärdigt underst. Lägg nytt golv. Om väggar av trä eller andra träkonstruktioner står direkt på betonggolvet, rekommenderar vi att du kontaktar en sakkunnig.