Fönster

Hos oss hittar du fönster, fönsterdörrar och skjutdörrspartier från Sveriges ledande tillverkare. Passa på att göra ett tryggt fönsterbyte med oss på XL-BYGG.

 • Energisparande, tysta, lättöppnade eller lättputsade?

  Dagens fönster har praktiska och smarta funktioner som inte fanns på 1900-talet.

  Minska värmeförlusterna

  Isolerrutor är uppbyggda som en isolerglaskassett i två eller tre skikt och med energibeläggning. Mellan glasen används gas, som isolerar bättre än vanlig luft. Energiglas har ett tunt metalloxidskikt på det innersta glaset som isolerar ytterli-gare. Om det är kallt där du bor bör du välja ett fönster med lågt U-värde. Värdet är ett mått på isoleringsförmågan och därigenom fönstrets energiekonomi. Till ett permanentboende rekommenderar vi 3-glas energifönster. För fritidshus, garage och förråd duger i många fall med 2-glas energifönster och 1+1-glas fönster.

 • Öppet eller stängt?

  Behöver du kunna öppna fönstret? Om inte, kan du ta ett karmfast fönster. För dig som behöver öppna fönstret finns fyra alternativ: inåtgående, utåtgående, vridfönster och sideswingfönster. Vilket du väljer avgörs bland annat av hur lätt du vill komma åt fönstret utifrån eller inifrån för till exempel fönsterputsning.

  Du hittar tips och guider för hur du byter fönster på XL-Guiden!

  Hitta din närmaste butik