XL-BYGG Höör

BAS U/P utbildning

Distanskurs till förmånligt pris för XL-BYGG proffsklubbsmedlemmar.

BAS U/P  är en utbildning lagen kräver. Som medlem i vår proffsklubb kan du gå utbildningen på distans till mycket förmånligt pris. 

Ansök om medlemskap och ta del av utbildning samt annat som kan hjälpa dig i din byggarvardag.

Bas U/P

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare.

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. 

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

Vår utbildning ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Kursen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt prov får du ett kursintyg.