XL-BYGG Herrljunga Brädgård

VVS övrigt - XL-BYGG Herrljunga Brädgård

VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. VVS betecknar dels en bransch i byggsektorn, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

VVS 

VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhusklimatet och för vattenförsörjning och avlopp samt styr- och övervakningssystem för detta. Till VVS räknas oftast även system för tryckluft, gaser och vattensprinkler.

Bostäder har förhållandevis enkla system. I lokaler, kontor, större butikslokaler, sjukhus etc, är systemen för vatten och avlopp likartade. Systemen för inneklimatet kan dock vara avsevärt mer komplexa. Installationerna för värme, kyla och ventilation hänger nära samman, och det förekommer många olika principlösningar. Hos oss finner du det nödvändigaste inom VVS för villor.