XL-BYGG Herrljunga Brädgård

Pellets - XL-BYGG Herrljunga Brädgård

Hos oss hittar du träpellets och kutterspån av högsta kvalitet, fri från tillsatsämnen då träets eget lim, lignin, används som bindemedel. Produkterna är även helt dammfria.

 

Det är skillnad på pellets och pellets

XL-BYGGs egen pellets tillverkas i Norrbotten av fin råvara direkt från produktion med högt energivärde och låg askhalt. – Det som gör vår pellets speciell är att den brinner rent med hög effekt och lämnar mindre aska efter sig, säger Mikael. Självklart kan du även köpa enstaka säckar. En säck innehåller 16 kilo och det går 52 säckar på en pall. 

Från råvara till spån och pellets

För pellets och kutterspån används oftast gran, men även furu. Råvaran slussas via ett slutet system rakt in i produktionshallen för pellets och kutterspånsbalar. I produktionsanläggningen sållas kutterspånet fritt från finfraktion, som sedan packas till djurströ. Finfraktionen med viss inblandning av kutterspån blir träpellets. Stenvalls Trä levererar pellets i både stora 800 kg säckar samt 16 kg säckar emballerade på pall. Energivärde ca 4,9 kw/kg. När kutterspånet är sållat fritt från finfraktion packas den i 21 kg balar på pall till djurströ.

Förädlat biobränsle

Träpellets är det nya bränslet som allt oftare används för uppvärmning av bostadshus. Pellets används även i större offentliga lokaler och ersätter i viss mån även kol och olja i kraft- och värmeverk. Pellets är ett förädlat biobränsle, torkat och pressat till en cylindrisk stav av komprimerad energi. 

Minska dina kostnader

Sverige har idag, i jämförelse med övriga Europa, låga energipriser. Men både elström och olja kommer dock att stiga kraftigt de närmaste åren oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Redan idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad.