XL-BYGG Herrljunga Brädgård

Friggebodar - XL-BYGG Herrljunga Brädgård

Friggebodar finns i många former och storlekar och kan användas som förråd, redskapsbod, gäststuga, lekstuga, skaparbod, ateljé, verkstad och mycket annat. En friggebod eller attefallshus är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som ett komplement till ett en- och tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov för att få komplementbostad, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Nya regler för komplementbostäder utan bygglov

From den 2 juli 2014 gäller nya regler för bostadshus utan bygglov. Då ges möjligheten att bygga max 25 kvadratmeter komplementbostadshus (sk. Attefallshus) och max 15 kvadratmeter friggebod i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset just är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som redan har bygglov. Läs mer på www.regeringen.se

Se övriga regler på boverkets hemsida, boverket.se.

Ta gärna del av våra byggbeskrivningar nedan!