XL-BYGG Herrljunga Brädgård

Tätskikt - XL-BYGG Herrljunga Brädgård

Att det är viktigt att hålla ditt våtrum borta från fukt kan verka som en självklarhet, vilket det också är. Men för detta krävs det ett gediget förarbete för att hålla fukten borta och du behöver även förhålla dig till de minimikrav och regler som är uppsatta för arbeten i våtrum. Om du gör jobbet själv brukar försäkringsbolagen kräva att arbetet utförs med utgångspunkt från branschregler och att tätskiktstillverkarens arbetsanvisningar följs. Beroende på vilken konstruktion du använder så behöver du anpassa tätskiktet. Här hittar du tätskikt som håller vatten och fukt på rätt plats.