logotyp
Herok Byggmaterial AB

Värme

Byggtork_268x259.png

Benämning

Kapacitet

Vikt

Byggtork TB 55 olja, 1-fas   115 kg
Byggtork TB 110, olja, 1-fas   175 kg
Byggtork ALG-40, gasol, 1-fas   105 kg
Byggtork G-125, gasol, 1-fas   14 kg
Byggtork G-260-300, 1-fas, gasol   27 kg
Byggtork Renko mini, 1-fas, gasol   10 kg

Elfläkt, 1-fas 2,00 kW 5 kg
Elfläkt, 3-fas 5,00 kW 10 kg
Elfläkt, 3-fas, gasol 5,00 kW 25 kg
Elfläkt, 3-fas 9,00 kW 20 kg
Elfläkt, 3-fas 25,00 kW 45 kg

Avfuktningsaggregat, 1-fas   25 kg
Tjältiningsaggregat T-100, olja, 3-fas   70 kg
Tjältiningsaggregat, gasol   50 kg
Värmematta, el    
Infravärme lös gasol    
Doppvärme, el    
El-vattentunna 3-fas   25 kg
Gasolbrännare med slang    
Gasoltub P6-P45    
Förångarskåp, gasol    

Ånggenerator, gasol 20,00 kg/h 40 kg