logotyp
Herok Byggmaterial AB

Tillverkningsmaskiner

Blandare_268x259.png

Benämning

Kapactiet

Vikt

Betongblandare Atika Rapid, 1-fas 140 L 70 kg
Betongblandare Atika Rapid, bensin 140 L 70 kg
Betongblandare Atika Universal, 1-fas 140 L 85 kg
Betongblandare Atika Garant, 3-fas 280 L 230 kg
Tvågångsblandare Rojo 225, 3-fas 225 L 300 kg
Tvångsblandare Soroto 40 – 80 L 50 kg
Tvångsblandare Soroto 300 300 L 200 kg
Borrvispmaskin 1-fas   5 kg
Brukskärra 90 L 15 kg
Våningskärra 90 L 15 kg
Spackelblandare Vänga-Ake 75 L