logotyp
XL-BYGG Hans Anders, Ystad
Öppettider

Nilfisk-Alto

Våra rengöringsmaskiner använder naturligtvis både energi, vatten och i vissa fall även rengöringsmedel. Därför är det också vårt viktigaste mål att utveckla produkter i vår välkänt höga standard, men med en minimal förbrukning av resurser. Det är det område, där vi som verksamhet kan gagna miljön mest möjligt, samtidigt som vi minimerar kostnaderna för dig som vår kund. Vi vill vara ledande inom denna utveckling och vi kallar det Green meets clean.  


Vi är stolta över att ha anslutit oss till FN-projektet Global Compact 

Vi tror på, att vi genom att förbinda oss i enlighet med de universella principer om mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, anti-korruption och miljö, kan medverka till ett mer hållbart näringsliv – vilket gynnar både dig och oss. Hos Nilfisk-ALTO (som är en del av Nilfisk-Advance-koncernen) är vi därför stolta att ha anslutit oss till FN-projektet Global Compact.

När vi utvecklar nya produkter, har vi förbundet oss att se till, att produkterna inte använder fler – och gärna färre – resurser i form av energi, vatten och rengöringsmedel.


Vi bryr oss om miljön 

Då vi är en global verksamhet, är utmaningen med att uppnå en hållbar miljö i världen också vårt ansvar. Och om vi som verksamhet kan reducera vår resursförbrukning, är det till gagn för miljön, för dig och för verksamhetens ekonomi. Vi övervakar därför alla våra utsläpp och rapporterar varje år in detaljerade data om vår energiförbrukning för att säkerställa, att vi arbetar aktivt för att reducera verksamhetens interna energiförbrukning och koldioxid utsläpp.

 

Mer information hittar du på: www.nilfisk-alto.se