logotyp
XL-BYGG Hans Anders, Ystad
Öppettider

Martinsons

En anda för utveckling & innovation

Martinsons_bildspel.png

 

Martinsonandan lyfts ofta fram som en viktig förklaring till företagets framgångar. Utan den inneboende offensiva kultur som funnits i familjeföretaget genom alla tider hade man aldrig varit där man är idag. Kombinationen av innovationsanda, mod och tävlingsinstinkt har gett företaget en naturlig position i utvecklingens framkant.

En innovativ drivkraft 
Innovationsandan finns med som en röd tråd genom Martinsons hela historia. Den fanns där när Karl Martinsons lade grunden i slutet av 1920-talet genom att köpa ett ambulerande sågverk, och den visar sig idag i form av branschledande konstruktionslösningar inom till exempel byggsystem och den nya generationens träbroar. Förmågan att komma fram med nyskapande idéer och den innovativa drivkraften var en viktig faktor när företaget startade och den finns där i allra högsta grad än idag.

Mod att tro på sina idéer 
Men innovationsandan hade inte varit mycket värd om man inte vågat satsa och ge nytänkande innovationer en chans att utvecklas. En av Martinsons styrkor är modet och förmågan att tro på sina idéer. Ett exempel på det var när man på 1960-talet var tidigt ute med att se potentialen hos limträ och byggde en egen fabrik för limträtillverkning. Idag är Martinsons landets ledande producent av limträ. Just modet har även gjort att företaget har gått mot strömmen och vågat satsa även i tider av lågkonjunktur genom att göra nyinvesteringar istället för neddragningar. 

En naturlig del av framtiden 
Kanske grundar sig Martinsonandan i det som ibland beskrivs som typiskt norrländskt. Ett genuint och jordnära förhållningssätt som underlättar när man gör affärer och skapar förtroende hos kunderna. Kombinerat med en stor dos norrländsk tjurighet och en stark vilja att lyckas. Den inneboende tävlingsinstinkt som finns inom Martinsons gör det naturligt att inte nöja sig med att bara följa med i utvecklingen inom träförädling och ny teknik – utan istället själva vara med och leda den. Som en naturlig del av framtiden.

www.martinsons.se