logotyp
XL-BYGG Hans Anders, Ystad
Öppettider

Makita

Makita  -  100 år av prestanda och höga kvalité.

Makita Corporation grundades 1915 och började sälja och reparera belysningsutrustning, motorer och transformatorer. Sedan dess har Makita arbetat för att bygga en stadig position som tillverkare av bärbara elverktyg och fortsätter idag sin strävan framåt genom att erbjuda produkter och tjänster som är till nytta för alla typer av kunder verksamma inom bygg och industri. 

I september 2008 etablerades Makita Sverige som är en filial till Makita Oy. Makita Oy ansvarar för försäljning av Makita produkter i Sverige, Norge, Baltikum, Ryssland och Finland. Sverigekontoret är beläget i Sollentuna med en säljkår runt om i landet och har totalansvaret för varumärkena Makita och Dolmar i Sverige.

Maktia och Dolmar uppehåller en hög professionell profil och säljs enbart till professionella återförsäljare. Dessa har noga valts ut av Makita för att säkerställa att det finns tillräckligt med lagerkapacitet för att kunna leverera snabbt och effektivt. Återförsäljarna utbildas sedan av Makitas säljkår för att på bästa sätt kunna förse sina kunder med rätt verktyg för rätt ändamål.

Makita kontrollerar noggrant alla produkter i utvecklingsstadiet så att endast förstklassiga produkter når ut på marknaden. Alla produkter genomgår ett dussintals tester baserade på säkerhet, funktionalitet och hållbarhet.

Säkerhets- och konstruktionskrav varierar från land till land och Makita jobbar aktivt med att identifiera och möta dessa behov samt att utveckla produkter som uppfyller användarens krav. Produkterna är utformade för att minimera faktorerna: damm, vibration samt buller. Produktutveckling sker självklart alltid med hänsyn till miljön. Makita arbetar  också ständigt för att bygga en bättre och säkrare arbetsmiljö och finns representerade på alla kontinenter med över 40 dotterbolag. Förutom i Japan tillverkas produkterna även i USA, Kina, Storbritannien och Rumänien.