logotyp
XL-BYGG Hans Anders, Ystad
Öppettider

Isover

Saint-Gobain ISOVER AB tillverkar och marknadsför produkter och system för värme-, ljud- och brandisolering av byggnader, installationer samt komponenter under det internationella varumärket ISOVER. Tillverkning av glasull för byggisolering och teknisk isolering finns i Billesholm i Skåne.

 

Komfort och trygghet

Vår ambition är att vara en marknadsledande leverantör av innovativa isolerlösningar för ökad energieffektivitet. Produkterna erbjuder användaren komfort och trygghet samt bidrar till att skydda miljön.

 

Hållbar utveckling

En stor del av den energi som används i samhället går åt till uppvärmning av byggnader. Genom att använda glasull som isolering minskar energibehovet avsevärt. Det faktum att upp till 80 % av glasullen består av återvunnet glas och att glasull också är ett mycket beständigt material med en livslängd på uppemot 100 år gör att våra produkter bidrar till en hållbar utveckling.


Mer information hittar du på: www.isover.se