logotyp
XL-BYGG Byggcenter Varberg

DLH

Din kompetenta leverantör

Även om det är en föränderlig värld vi lever i, är och förblir DLH en av de största, äldsta och mest erfarna leverantörerna av skiv- och brädprodukter i Norden. Den positionen har vi för avsikt att inte bara behålla utan också utveckla. 

Vi har kunden i centrum och vill samtidigt garantera att när du gör affärer med DLH, levererar vi inte bara varor utan också trygghet i form av DLH:s CSR-strategi, som bygger på tre grundpelare: miljöhänsyn, sociala och mänskliga rättigheter samt affärsetik. DLH utför due diligence enligt EUTR (EU:s timmerförordning) tack vare den nya versionen av Good Supplier Program, som EUTR-granskades och godkändes i december 2013. Detta program hjälper till att samla in och utvärdera information om laglighet, hållbarhet och arbetsmiljö hos våra leverantörer. Med det här verktyget minimerar vi risken att köpa olagligt avverkat trä och därmed bidra till avskogning.