logotyp
XL-BYGG Byggbiten Nossebro
Öppettider

Välj rätt takpanna

Regelbundet underhåll är en klok investering.

Taket är en viktig del av ditt hus. Det ska tåla regn, sol, snö och hårda vindar i många år. Att underhålla taket regelbundet är därför en klok investering.


Betongpannor

Betongpannor är tätare än tegelpannor. Betongen som används vid tillverkningen av pannorna är av mycket hög kvalitet. Vattnet som finns i betongen pressas ut och betongen får sedan hårdna. Många tillverkare garanterar att materialet inte spricker vid låga temperaturer och lämnar 10 års garanti för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet. Att lägga betongpannor går lite snabbare än att lägga tegelpannor, eftersom betongpannorna är något större. Det finns både tvåkupiga och enkupiga betongpannor och de är alltid falsade, vilket innebär att taktäckningen blir helt tät. Betongpannor är tåliga och finns i flera utföranden och många kulörer.

Tegelpannor

Tegelpannor har använts som taktäckningsmaterial i flera hundra år och är väldigt klassiskt. De tillverkas i lera som är ett keramiskt material. Leran formas i särskilda pressar, torkas och bränns därefter i hög temperatur. Tegel har lång hållbarhet och åldras vackert. Tegelpannorna finns i många kulörer och nyanser, men vanligast är den klassiska röda. Det finns både en- och tvåkupiga pannor, falsat och ofalsat tegel samt särskilda pannor för flacka tak. Väljer du ofalsade tegelpannor, bör taklutningen vara minst 22 grader. I annat fall kan vatten tränga in mellan pannor och undertak. 

Fibercementplattor

Fibercementtak passar även tak med låg taklutning. Dessa tak har inte lika många skarvar som tak lagda med betong-, plåt- eller tegelpannor. Arbetstekniken vid läggningen gör också att taket blir tätt. Tak av fibercement väger mindre än betong- eller tegeltak. Läggningen går snabbt, eftersom plattorna är stora. Tak av fibercement kan läggas på de flesta tak ner till 14 graders lutning. Fibercementtak finns i flera olika utseenden och kulörer.

Plåtpannor

Plåtpannor är styva och väger inte så mycket. I kombination med att det finns profillängder på upp till 6 meter, blir läggningen enkel och går snabbt. Vad gäller utseendet så finns plåtpannorna i en mängd olika färger och former. Det finns även flera tåliga ytbeläggningar att välja mellan. Ett tak med plåtpannor kan därför i hög grad likna ett tegeltak. Vill man ha genomförings- eller ventilationspannor, rekommenderas plåtpannor.

Underhåll taket

Ett tak ska hålla i många år och behöver ses över med jämna mellanrum. Vid hårda vindar kan plattorna flytta på sig eller till och med gå sönder. När det gäller underhåll, kan ett tegel-, plåt- eller betongtak vara att föredra framför ett fibercementtak. Det beror på att det är enklare att ersätta enstaka pannor som är förankrade med en spik, än en större fibercementskiva fäst med flera skruvar. Det kan även vara en god idé att ta bort eventuell mossa på pannorna. Det enklaste underhållet är att spruta rent taket med en högtryckstvätt.

Tillbehör

Till takpannorna finns ett antal tillbehör som fågelband, fågelpiggar, glidskydd, snökrok, takfot, takfotsgaller, taknock, takpanneskruv, taksteg, takstege, taktvätt, tegelkrok, tätningsband, ventilationsprodukter med mera.

Att tänka på

När du ska lägga ett nytt tak, kan du välja mellan betong-, tegel- och plåtpannor (om man räknar bort speciallösningar som fibercementpannor, vass, ved, torv, spån etc). Det viktiga är att välja ett material som passar huset och den omgivande miljön. För att yttertaket ska skydda mot inträngande fukt, är det även viktigt att ta hänsyn till takets lutning. Flacka tak med låg taklutning har sämre avrinning än ett brant sluttande tak. För att täckningen inte ska släppa igenom vatten, bör därför skarvarna vid pannorna vara falsade eller dubbelfalsade.