Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Varje samtal räknas

  Psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem i vårt samhälle. Många brottas dagligen med allt ifrån stress till ångest och tankar som inte vill lämna en ifred. Det är därför vi på XL-BYGG har valt att stötta Mind och deras viktiga arbete mot psykisk ohälsa.

  missing tag

  Vad är Mind

  Mind är en ideell organisation som verkar för psykisk hälsa genom stödverksamhet, opinionsbildning och kunskapsspridning med det medmänskliga samtalet som huvudsaklig metod.

  Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag och hela 10 procent av svenskarna använder någon form av antidepressiv medicin. Mind vill minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Man vill bidra till ett medmänskligare samhälle genom att lyfta vikten av samtal och att bry oss om varandra.

  Mind volontärer tar emot över 80 000 samtal årligen från människor i deras stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen. Genom de samtalen vet man hur mycket ett medmänskligt samtal kan göra, och därför är det så viktigt att hjälpa om möjligt.

  Läs mer om Mind och deras arbete på www.mind.se

  missing tag

  Hur kan man hjälpa till att hjälpa

  Alla gåvor till Mind är viktiga och möjliggör för organisationen att fortsätta stödja människor i kris genom medmänskliga stödsamtal. Forskning visar att medmänskliga samtal är nyckeln till ett bättre psykiskt mående och du bidrar till att Minds stödlinjer får möjlighet att ta emot fler samtal och då kan stödja personer i kris med medmänskliga samtal.

  Månadsgivare

  Ditt regelbundna stöd hjälper Mind att bättre kunna planera och effektivisera verksamheten. Bland ges möjlighet att utbilda, handleda och samordna fler volontärer som tar emot stödsamtal.

  Bli månadsgivare hos Mind >>


  Swisha din gåva

  18 kr motsvarar en minut i Självmordslinjen. Varje minut för stöd är livsviktig och lindrar ångest och ensamhet.

  Swisha din gåva till Mind >>

  Bli volontär

  En stor del av Minds arbete utförs av volontärer. Ett arbete som är livsviktigt och som Mind ständigt är i stort behov av. Som volontär bemannar du någon av stödlinjerna Självmordslinjen, Livslinjen, Föräldralinjen, Äldrelinjen eller Mind Forum.

  Läs mer om Minds volontärsarbete >>

  Vill du vara med och stödja eller behöver du själv stöd – läs mer på mind.se

  missing tag