XL-BYGG

Mer Festool på en och samma gång -

Låg, fast månadskostnad.

Leasa företagets verktyg med Festool FinansieringPLUS.
Det ger ditt företag en lösning som inkluderar allt som behövs när det gäller elverktyg. På dagens arbetsmarknad ges ditt företag en konkurrensfördel genom att kunna erbjuda befintliga och nya anställda möjligheten att arbeta med verktyg från Festool.

Tillförlitlighet och lång livslängd.
Vid leasing av verktyg med Festool FinansieringPLUS får ditt företag flera förmåner. Optimal totalekonomi uppnås genom att verktygen köps loss till ett lågt restvärde efter 36 månader, så att de kan fortsätta användas i företaget i många år framöver.

Börja din kalkyl här: 


Vanliga frågor och svar

Vad är Festool Business Lease?

Festool Business Lease är ett koncept för professionella hantverkare och ger dem möjlighet att använda marknadens bästa verktyg till en låg, fast månadskostnad. Reparationer och stöldförsäkring ingår i 36 månader. Efter 36 månader köper kunden ut verktygen till ett lågt restvärde. Finansieringen sker via samarbete mellan finansieringsbolag och Festool-återförsäljare. Alla verktyg som finansieras skall registreras på Festools hemsida för utnyttjande av SERVICE all-inclusive.

Business Lease-konceptet utgörs av finansiering i 36 månader i kombination med SERVICE all-inclusive.

Vilka verktyg omfattas av leasing?

Samtliga våra verktyg kan köpas på leasing, så länge din återförsäljare erbjuder Festool Business Lease. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Vem registrerar verktyget?

Din återförsäljare registrerar verktyget innan leverans till dig. Alla kunder som registrerar sina verktyg får SERVICE all-inclusive (även utan leasing). För mer information

läs våra fullständiga villkor kring SERVICE all-inclusive.

Vad gör jag om verktyget behöver repareras?

Din återförsäljare kontaktar Festools kundservice, som skickar ett formulär som fylls i av återförsäljaren och returneras. Kundservice beställer därefter pickup för att hämta ditt verktyg. Reparationen är kostnadsfri och finansieringsbolaget har ingen del i reparationsprocessen.

Hur fungerar "100% nöjd eller pengarna tillbaka" för Festool Business Lease?

Om du inte är nöjd så returnerar du verktyget till din återförsäljaren inom 15 dagar. Din återförsäljare kontaktar Festools kundservice, som skickar ett formulär som fylls i av återförsäljaren och returneras. Kundservice beställer därefter pickup för att hämta ditt verktyg. Efter att verktyget mottagits så krediterar Festool återförsäljaren, som i sin tur krediterar finansieringsbolaget. Finansieringsbolaget tar därefter bort dina framtida månadsavgift.

Vad gör jag om verktyget blir stulet?

Polisanmäl stölden och kontakta din återförsäljare. Återförsäljaren kontaktar Festools kundservice, som skickar ett formulär som fylls i av återförsäljaren och returneras tillsammans med polisrapport. Ett nytt verktyg skickas till återförsäljaren som skickar det till dig mot en självrisk på 500:-/verktyg. Finansieringsbolaget har ingen del i hanteringen av stöldförsäkring.

Vad händer efter 36 månader?

Finansieringsbolaget skickar en slutgiltig faktura med restvärde till dig.

Vem bestämmer priset?

Din återförsäljare bestämmer pris.

Finns det ett minsta belopp för Festool Business Lease?

Ja. Finansieringsbolaget har ett minimibelopp för upprättande av leasingkontrakt på 4500:-, från vilka det tillkommer en administrationsavgift för varje kontrakt på 495:-.

Kan alla kunder köpa på leasing?

Festool Business Lease gäller endast företag. Du som kund skall dock godkännas av finansieringsbolaget för att kunna teckna ett leasingkontrakt. Finansieringsbolaget gör en kreditbedömning vid kontraktsuppläggningen.

Vem ansvarar för leasingkontraktet?

Din återförsäljare och finansieringsbolaget samarbetar som kund och leverantör. Festool erbjuder SERVICE all-inclusive vid registrering av verktyg.

Vill du veta mer om leasing, läs mer i broschyren eller kontakta oss för mer information.

missing tag