Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Tak

  Att byta tak är inte något alla husägare finner sig behöva göra, men man bör räkna med att ett takbyte behöver utföras med 20-50 års mellanrum. Kostnaden för ett utfört takbyte varierar givetvis utifrån ett flertal parametrar, exempelvis:

  • Takets storlek
  • Takets utformning (är det många hörn och vinklar?)
  • Höjden på taket
  • Typ av tak (sadeltak, mansardtak, pulpettak med mera.)
  • Takbeklädnaden (vilket material du väljer)
   • Betongpannor
   • Tegelpannor
   • Skiffer
   • Takpapp
   • Takplåt
   • Torvtak

  Den enskilt största faktorn som kommer att påverka ett takbyte är takets yta. Ett stort tak innebär mer kostnader än ett mindre tak. Men minst lika viktigt är faktiskt takets utformning och befintliga skick. Om underlagstaket är i dåligt skick kommer även det behöva bytas, det sker relativt ofta att man vid inspektion/rivning av befintligt tak upptäcker fuktskador och rötangrepp vilket leder till att ett nyt underlagstak måste byggas, något som påverkar priset. Många väljer dock att ändå byta underlagstuk medan man är i gång med att byta tak. Läs mer om tak, takmaterial och materialval i kommande artiklar eller besök din lokala XL-BYGG butik för hjälp och rådgivning.