Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Grundkurs i takkonstruktion

  Taket är en av de viktigaste konstruktionsdelarna i ett hus. Ett tätt och friskt tak är en grundförutsättning för ett friskt hus. Taket har många funktioner. Det ska skydda mot regn, snö, värme och kyla, men också hålla husets värme inne. Dessutom har ju taket en viktig estetisk funktion: Det ska vara snyggt att se på.

  Välj rätt konstruktion

  Det finns många sätt att lägga tak och många typer av konstruktioner. I Sverige där vi har ett strängt klimat, ofta med sträng kyla och mycket snö, är lutande tak vanligast.

  Lutande tak

  Det svenska klimatet med snö och regn ställer höga krav på snabb vattenavrinning. Därför är det inte så konstigt att lutande tak är den vanligaste konstruktionen här. Ju brantare tak desto effektivare avrinning.

  Platta tak

  Platta tak är mycket vanligt i länder med varmt och torrt klimat, som nere vid medelhavet. I Sverige var platta tak framförallt populära på 60- och 70-talet. De kan fungera bra, men ställer höga krav på takbeklädnad och avvattningssystem. Under snörika vintrar kräver de dessutom skottning.

  Låglutande tak

  Tak med en lutning på mindre än 14° kallas låglutande. Precis som med platta tak, kan det uppstå problem om underlaget inte är perfekt.