Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Arbetsmiljö

  På denna sida kommer vi tipsa dig hur du kan förbättra din arbetsmiljö på bygget. Små enkla tips som får dig att arbeta ergonomiskt smartare.

  Belasta rätt

  Alla vet att vi behöver röra på oss för att kroppen ska må bra men hur vi rör på oss spelar också roll i hur kroppen mår. Hantverkare är ett yrke som präglas av minst sagt annorlunda arbetspositioner och monotona rörelser som i sin tur leder till värk och stelhet.

  Arbetspositioner och rörelser tar ut sin rätt som mest när de är sneda, böjda, vridna och upprepas utan variation och återhämtning. Försök därför att inte hålla samma position för länge, utan variera istället positionen utan att vrida, böja kroppsdelarna så att du belastar fel. Vad gäller rörelse så är monotona rörelse de värsta då de lägger belastningen på en och samma ställe på kroppen. Därför så är det bra att variera rörelsen så gott det går.

  Tidiga tecken på besvär

  • Svullnad
  • Trötthet
  • Stelhet
  • Värk i mindre kroppsdelar (vilket i sin tur leder till värk i större kroppsdelar)

  Hur kan du förebygga detta på bästa sätt?

  • Värm upp med mjuka rörelser
  • Stretcha

  Arbetsställningar

  Arbete över axelhöjd är påfrestande för bland annat nacke och axlar, men även rygg och skuldror. Alla målare därute vet. Ska du montera innertak, takarmatur, taklister etc är svårt att komma ifrån att du behöver arbeta med armarna över axlarna. Tänk därför på att använda lättare verktyg för att inte belasta med för mycket tyngd, ta hjälp av lyfthjälpmedel som gipshissar etc, undvik repetitiva arbetsmoment över axelhöjd i så stor mån som det bara går, ta pauser. Använder du förlängningsskaft så tänk på att ju längre skaft desto högre belastning.

  Hand/arm-vibration

  Fysiska vibrationsskador är den näst vanligast arbetsskadan i byggbranschen. Men det finns gott om ergonomiska verktyg som hjälper i ditt arbete. Tänk också på att exponeringstiden har minst lika stor inverkan som vibrationsstyrkan.

  Vibration har blivit ett viktigt ämne i elverktygsbranschen

  Inte minst sedan ett EU-direktiv antogs 2005. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer följs, men bra om du som byggare också känner till vilka riktlinjer som finns och hur du kan förebygga vibrationsskador.

  Håll koll på exponeringstiden

  Enkelt förklarat kan man säga att om ett föremål flyttar sig upprepade gånger från utgångsläget i en riktning och därefter i motsatt riktning kan detta beskrivas som ”vibrerande”, berättar Tommie Berg på Bosch.

  – Vibrationerna från verktygen överförs från handen till armen. Exponeringstiden, dvs den tid du utsätts för själva vibrationen, är nästan det som har störst inverkan för vibrationsskador.

  • En kortvarig exponering är försumbart ur ett medicinskt perspektiv. Även om det kan vara obehagligt så orsakas inga skador.
  • Långvarig exponering kan däremot ställa till det rejält med med bland annat kärlskador och/eller skador på den drabbade handen.

  HAVS och vita fingrar

  Den mest kända formen av hand/arm-vibrationssyndrom (HAVS) är vita fingrar orsakat av vibration (VWF, vibration white finger). Några symptom på HAVS är:

  • Domning eller stickande känsla i fingrarna.
  • Reducerad fingerrörlighet och smärta i fingrar och leder.
  • Blekning (vitfärgning) av en eller flera fingrar.

  – Samtliga ovanstående symptom blir värre när det är kallt och fuktigt. Därför ska du alltid använda handskar när du jobbar, rekommenderar Tommie Berg.

  Hur länge kan jag arbeta?

  Den totala vibrationsexponeringen bestäms av både vibrationernas styrka och den tid du utsätts för dem.

  Inkopplingstiden är av yttersta vikt för svängningsexponering. Ett verktyg med jämförelsevis hög vibrationsnivå klarar ofta att slutföra arbetet förhållandevis snabbt. Exempel: En borrhammare med hög individuell slagstyrka ger mer vibrationer. Å andra sidan ger den ett snabbare borrförlopp och klarar att borra ett uppfästningshål på bara 5 sekunder. Den korta inkopplingstiden gör att du kan borra flera hundra hål utan att överskrida riskabla gränsvärden. Du får en lägre vibrationsexponering trots högre vibrationsnivå.

  Vibrationsdämpande produtktuveckling

  Idag finns många verktyg med inbyggda vibrationsdämpande tekniker. Bosch har i många år jobbat med produktutveckling för att förebygga HAVproblem och minimera vibrationer hos handhållna elverktyg. Vibrationsdämpande handtag till vinkelslipar lanserades redan 2001. Några andra exempel på hur vibrationer kan minskas:

  Vibrationskontroll på borrhammare

  • Reducering av låg och mellanfrekvens svängningar med hög amplitud.
  • Elastomerbälgar och separerande fjädrar baserat på koordineringsfrekvens.
  • Skyddas med säkerhetsskruvar.

  Vibrationskontroll på vinkelslipar

  • Huvud- och extrahandtag har inte direktkontakt med motorhuset.
  • Specialskruvar till extrahandtag och huvudhandtag, som garanterar konstant nivå även om dämpningselementet skadas.

  Olyckor och skador

  Skrämmande olyckssiffror för byggbranschen – men hopp finns

  Bland byggnadsarbetare är olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så vanliga som hos arbetstagare på övriga arbetsmarknaden, enligt information från Arbetsmiljöverket. Men hoppet är inte ute. Läs vidare för att kunna påverka, oavsett vilken roll du har i branschen!

  Hur illa är det egentligen?

  Tyvärr är svaret: väldigt illa. Trots nationellt arbete för att minska olycks- och dödsfallen inom byggbranschen är den fortfarande topplacerad i olycksstatistiken. Se infographic nedan för skrämmande siffror.

  Riskbedömningen kan avgöra allt

  Olycksprevention börjar alltid med en riskbedömning. Varje arbetsplats är unik och har sina unika utmaningar och svårigheter. Tar man inte riskbedömningen på allvar riskerar man förutom olyckor även att få betala böter eller sanktionsavgifter.

  Slarv kan bli dyrt

  En allvarlig olycka är förstås är omöjlig att sätta en prislapp på för den drabbade och dennes familj. Men slarv med säkerheten kan få monetära kostnader även utan att en olycka skett. Om exempelvis fallskydd saknas eller är bristfälligt kan Arbetsmiljöverket kräva sanktionsavgift på 40 000-400 000 kr. Här finns en fullständig lista över Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.

  Detta kan du göra för att påverka

  Oavsett vilken position du har på ditt arbete kan du påverka säkerheten i en positiv riktning. Du kan till och med i förlängningen rädda liv!

  • VD och styrelse: ha koll på hur säkerhetsarbetet på arbetsplatsen går till. Erbjud utbildningar inom säkerhet – det finns till exempel en nybyggd säkerhetspark utanför Arlanda, där personer inom byggbranschen får öva på säkerhet. Ta in oberoende säkerhetsexperter som utvärderar arbetsplatsen med jämna mellanrum.
  • Planering och ekonomi: avsätt tillräckligt med pengar och tid för att kunna genomföra riskbedömning och inköp eller hyra av den skyddsutrustning som krävs.
  • Arbetsledare: ha koll på vilka krav som ställs på dig i fråga om säkerhet. Följ protokoll och krav från Arbetsmiljöverket. Ligg på arbetarna att ha säkerhetstänk och visa att du ser det som en viktig fråga.
  • Arbetstagare: stå upp för vikten av säkerhet. Kräv att säkerhetsföreskrifterna följs och visa själv gott omdöme. Arbetsplatskulturen är en väldigt viktig pusselbit om man ska lyckas minska olyckorna.

  Be oss gärna om råd!

  Vi bistår gärna med råd och tips i ert säkerhetsarbete. Ibland har vi utbildningar att erbjuda. Vi har även ett stort kontaktnät tack vare vår långa erfarenhet i branschen och kan säkert hitta någon som hjälper dig oavsett vad du söker. Tack för att vi får hjälpa till!