Foto: Rockwool

SORTIMENT Stenull

Stenull är en form av mineralull. Stenull består av korta tunna fibrer som ligger kors och tvärs och lämpar sig både för värmeisolering och ljudabsorption. Skillnaden mellan stenull och andra typer av isoleringsmaterial är stor. Särskilt när det handlar om brandsäkerhet. Stenull finns i lösare form (sk lösull), i skivor och på rulle.

Stenullens fördel

Den största skillnaden mellan stenull och andra typer av isoleringsmaterial är att stenullsfibrer klarar temperaturer över 1000°C. Brandmotståndet ger värdefull extra tid för människor att komma ut vid en brand och brandmännen att släcka branden innan byggnaden hinner övertändas och störta samman. Glasullsisolering smälter till skillnad från ex. stenull, vid en lägre temperatur (ca 600° C) och andra isoleringsmaterial av plast upplöses, brinner och/eller försvinner ofta vid temperaturer lägre än 200°C. Stenull är vattenavstötande och diffusionsöppen, det vill säga den suger inte åt sig vatten men släpper igenom vattenånga. Det gör att intilliggande material enkelt kan torka ut genom isoleringen. Stenullen står emot fuktskador väl och hindrar mögel och andra microorganismer att bildas i själva isoleringen.

Stenullens nackdel

Fibrena i stenull dammar vid hantering och det är därför viktigt att skydda hud, ögon och luftvägar när man arbetar med stenull. Då materialet inte är organiskt kan det inte brytas ned av kroppen. Besök oss för tips och råd vid valet av isolering. Välkommen till en riktig bygghandel!

XL-BYGG
TL Byggvaror Falkenberg

Mån-Fre 6.30-17.00
(Lunchjour 12.00-13.00)

Lördagar 9.00-12.00

 

Telefon: 0346-942 50

 

Kontakta våra experter här.

Välkommen!

 

Adress: Spännavägen 1
311 90  Morup | Karta

 

Telefon: 0346-942 50
Fax: 0346-941 62