Foto: Weber Stephen Nordic

Gasvaror

Det här sortimentet gasvaror varierar mycket stort mellan olika XL-BYGG och över säsongens alla månader. Av det skälet ber vi dig kontakta oss för mer och aktuell lokal information om sortimentet. Oavsett om ändamålet är för grillar eller stora maskinprojekt.