Båt och tillbehör

Sortimentet båtar och tillbehör varierar stort mellan olika XL-BYGG och över säsongens alla månader av naturliga orsaker. Av det skälet ber vi dig kontakta oss för mer och aktuell lokal information om sortimentet.