Lek och spel

Det här sortimentet lek & spel varierar mycket stort mellan olika XL-BYGG och över säsongens alla månader. Av det skälet ber vi dig kontakta oss för mer och aktuell lokal information om detta sortiment.