Radio och TV

Det här sortimentet radio & TV varierar mycket stort mellan olika XL-BYGG och över säsongens alla månader. Av det skälet ber vi dig kontakta oss för mer och aktuell lokal information om detta sortiment.