Isolering

Isolering

EPS eller XPS-cellplast?

Cellplast kan användas för att isolera alla delar av en byggnad, från grund till tak. Isolering av ledningsgravar, garageuppfarter och uteplatser är några exempel på projekt där...
Isolering

Fuktskydd och isolering

Fukt är källarväggens fiende nummer ett. Eftersom en källarvägg ständigt utsätts för fukt, framförallt från omgivande mark, är det viktigt att stoppa fukten innan den tränger in...
Isolering

Tilläggsisolera din fasad

Att tilläggsisolera ett hus ger ofta mycket stor ekonomisk vinning. Energibesparingen tjänas i vissa fall in på bara några få år. Ska du renovera fasaden i vilket fall som helst...
Isolering

Fixa fuktskadan

Fukt i bostaden vill man undvika till varje pris. Vi både duschar och badar mer än vad människor gjorde förr vilket ökar risken för fuktskador. Våra hus är också mer täta för at...